ČO JE ECOPROTECT - Stimulus, s.r.o. Prešov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

ČO JE ECOPROTECT

ECOPROTECT

-

Popredná ekologická technológia pre regeneráciu opotrebovaných batérií

Technológia ECOPROTECT predstavuje ekologické riešenie na regeneráciu opotrebovaných, tzv. mŕtvych batérií iba pomocou elektriny, ktorá prispieva k čistému životnému prostrediu a šetreniu energie.

Opotrebované batérie sú klasifikované ako vysoko nebezpečné odpady, pretože obsahujú toxické olovo a kyselinu sírovú. Životnosť batérií je cca 4-8 rokov, počas ktorých podstupujú početné vybíjania a nabíjania, alebo vybíjanie počas dlhej
doby . To znamená, že ak je v batériách napätie nižšie ako 10,4 V (pre 12 V batériu) alebo ak kapacita elektrolytu batérie klesne pod menej než 1,15g/cm³, nazývame ju mŕtvou.
Technológie ako chemické vstrekovanie do batérií sa dlho používali na obnovu starých batérií. Na trhu už nie sú viac akceptovateľné kvôli produkcii extrémneho znečistenia životného prostredia. Naproti tomu naši technici analyzujú charakteristiku každej batérie a určia proces regenerácie upravený vhodne pre každú batériu.

Podstatou technológie
ECOPROTECT je „elektrický šok“ nízkej frekvencie, ktorý sa aplikuje do elektród na oddelenie síranu od platničiek a na konci procesu regenerácie väčšina opotrebovaných batérií dosiahne pôvodné napätie (nad 12,6 V) a elektrolytickú špecifickú kapacitu (nad 1,27 g/cm³) ako nový produkt.

Tento „elektrický šok“ vyvolá v batérii nasledovnú chemickú reakciu:
- ako sa batéria vybíja, oxid olovnatý (PbO 2, +) a elementárne olovené (Pb, -) elektródy sa menia na síran olovnatý (PbSO 4) a kyselinu sírovú, elektrolyt sa zároveň stáva vodou.
- pri znovu nabíjaní vytvorený síran olovnatý na oboch elektródach sa mení naspäť na olovo a oxid olovnatý a síran sa rozpúšťa vo vode na kyselinu sírovú.


Mechanizmus regenerácie opotrebovaných batérií

Po opakujúcich sa početných vybíjacích a znovu nabíjacích cykloch alebo vybíjaní počas dlhej doby, kapacita batérie sa drasticky znižuje kvôli formovaniu pevných kryštálov síranu olovnatého.
Na regeneráciu jej výkonu, adekvátne vyvinutá metóda desulfatácie je postavená na rozrušení kryštálov síranu olovnatého počas jednotlivých fáz oživovania - úplné vybitie, regenerácia a nabitie.
Nízka frekvencia elektrického šoku je aplikovaná do elektródových platničiek na oddelenie síranov.
Regeneračný proces závisí od kapacity a náročnosti regenerácie batérií, ktoré budú známe až po diagnostike. Zvyčajne to trvá 24-72 hodín.
Po regenerácii batérie sa dosiahne viac než 90% pôvodnej kapacity. Takže batéria so životnosťou 8 rokov vydrží ďalších 7,2 roka, ak je obnovená na 90% výkonu v porovnaní s novou batériou.


Proces regenerácie sa skladá z troch častí:

- Vybíjanie batérie                      
- Regenerácia batérie
- Nabíjanie batérie

Regenerátor batérií
Prečo je naša technológia výnimočná


- znižuje investíciu približne o polovicu oproti cene novej batérie
- nijakým spôsobom nezaťažuje životne prostredie
- môže byť použitá opakovane
- teoreticky nekonečne veľakrát, pokiaľ nie sú vnútorné časti fyzicky poškodené. Takže to závisí od kvality stavby batérie a starostlivosti o ňu počas používania. Nemáme dlhoročnú skúsenosť, ale laboratórne testy ukazujú, že minimálne 2-3 krát. Je veľmi dôležité, aby nebola batéria pred regeneráciou úplne vybitá. Odporúčame aby bola vybitá maximálne na 15%.


Pre aké druhy batérií a akumulátorov je naša technológia určená

Technológiou
ECOPROTECT je možné regenerovať elektrolytické olovené batérie do:

 
- elektrickej manipulačnej techniky
(vysokozdvižné vozíky, paletové elektrické vozíky)

 
 


- autobusov

 
 
-
kamiónov

 
 - záložných zdrojov

 


-
stavebných a pracovných mechanizmov
či už ako trakčná, alebo štartovacia batéria
/pracovné plošiny
/zdvíhacie zariadenia
/ťažká stavebná technika

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky